DOBRO DOŠLI  
             
 

Monitoring kvaliteta zraka
Na ovoj web lokaciji nalazi se web aplikacija za prikaz mjernih podataka sa tri stanice za monitoring kvaliteta zraka u vlasništvu Općine Zenica.

Stanice su postavljene na lokacijama "Centar", "Radakovo" i "Tetovo".


Sirovi (neobrađeni) mjerni podaci se dostavljaju automatski.
U izbornku lijevo je moguće odabrati željenu stanicu.

USKORO DETALJNIJE